Products – Chuỗi bò né 3 ngon, hợp tác mở quán bò né 3 ngon, hổ trợ đứng bếp, Mở quán ở các tỉnh thành phố, Cung cấp nguyên liệu làm bò né.

Showing all 6 results

bò né 3 ngon

Bít tết hoàng gia

0,00
30.000,00
30.000,00
Rated 4.00 out of 5
30.000,00
30.000,00
Out of stock